Algemene Voorwaarden van Fitsolution Boutique

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen [Fitsolution] en de klant.

Artikel 2: Diensten

 1. De volgende diensten worden geleverd door [Fitsolution Boutique]: schoonheidsbehandelingen, 9personal0 training, bodywraps en sportmassages
 2. [Fitsolution Boutique] streeft naar het leveren van de best mogelijke zorg. Er kunnen echter geen garanties gegeven worden over de resultaten van behandelingen, aangezien deze per individu kunnen verschillen.

Artikel 3: Afspraken

 1. Afspraken bij voorkeur via ons online reserveringssysteem op onze website www.fitsolution.nl, indien niet mogelijk dan is er een mogelijkheid via telefoon, e-mail of persoonlijk aan de receptie.
 2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak geannuleerd te worden.

Artikel 4: Aanbetaling en Betalingsmethode

 1. Voor elke geboekte dienst of behandeling verlangt [Fitsolution Boutique] een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag. Deze aanbetaling kan direct online worden voldaan op het moment dat de afspraak wordt gemaakt.
 2. De aanbetaling wordt vervolgens verrekend bij de uiteindelijke betaling na de geleverde dienst of behandeling.
 3. Alle betalingen worden verwerkt via ons beveiligde online betalingssysteem
 4. Bij annulering minder dan 24 uur voor de geplande afspraak, wordt het voorschot beschouwd als een compensatie voor de gereserveerde tijd en middelen, en zal het niet worden terugbetaald of gecrediteerd voor toekomstig gebruik.
 5. Onbetaalde rekeningen kunnen worden overgedragen aan een incassobureau. De kosten hiervoor komen voor rekening van de klant.

Artikel 5: Rittenkaarten

 1. Restitutie op aangekochte rittenkaarten is niet mogelijk.
 2. Alle behandelingen of sessies weergegeven op de rittenkaart dienen binnen een vastgestelde periode gebruikt te worden. Voor een 10-rittenkaart geldt een geldigheidsduur van 12 maanden en voor een 5-rittenkaart een duur van 6 maanden, ingaande vanaf de datum van aankoop.
 3. Niet gebruikte ritten vervallen na het verlopen van deze gestelde geldigheidsduur en kunnen niet worden overgedragen naar een nieuwe periode.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Fitsolution is niet aansprakelijk voor enige vorm van blessure, letselschade, of indirecte schade die klanten mogelijkerwijs oplopen tijdens of als gevolg van een behandeling of training.
 2. Fitsolution is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van, persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens een behandeling of training. Klanten worden aangeraden om zorg te dragen voor hun persoonlijke bezittingen en deze niet onbeheerd achter te laten
 3. Klanten zijn verplicht om eventuele medische aandoeningen of andere omstandigheden die mogelijk impact kunnen hebben op de behandeling, vooraf aan [Fitsolution Boutique] te melden.
 4. Deze melding dient schriftelijk te worden gedaan en bevestigd met de handtekening van de klant, om te waarborgen dat zowel de klant als [Fitsolution Boutique] bewust zijn van eventuele risico’s en te nemen maatregelen

Artikel 6: Klachtenregeling

 1. Klachten over de dienstverlening dienen binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per email te worden ingediend bij [Fitsolution Boutique].
 2. [Fitsolution Boutique] zal er alles aan doen om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Artikel 7: Privacy

 1. [Fitsolution Boutique] respecteert de privacy van alle klanten en zorgt dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen nooit zonder toestemming worden gedeeld met derden. Fitsolution behoud het recht een behandeling of training met geldige reden te annuleren. In overleg word er naar een alternatief gezocht.

Artikel 8: Vooruitbetaling en Annuleringsbeleid

 1. Voor alle diensten van [Fitsolution Boutique] is een vooruitbetaling van 50% op het totale bedrag vereist. Deze betaling dient te geschieden op het moment van het boeken van de afspraak.
 2. Bij annulering van een afspraak dient dit minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak te gebeuren. Gebeurt dit niet, dan wordt de vooruitbetaling gezien als compensatie voor de gereserveerde tijd en middelen, en zal deze niet worden terugbetaald.

Artikel 14: Wijzigingen en Akkoord

 1. Fitsolution behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de bovenstaande beleidsnormen. Bij aanmelding voor een behandeling of training gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 2. Fitsolution biedt geen acties met terugwerkende kracht.

Artikel 15: Restitutie en Tegoedbon

 1. Er is geen geldelijke restitutie mogelijk voor geboekte diensten en behandelingen. In uitzonderlijke gevallen kan er een tegoedbon worden verstrekt.
 2. Deze tegoedbon is 1 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte