1.  Fitsolution behoud het recht een massage met geldige reden te annuleren. In overleg word er naar een alternatief gezocht.
  2. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de aangekochte rittenkaarten. Alle ritten op de kaart dienen binnen bepaalde tijd gebruikt te worden. Voor een 10 rittenkaart is dit is 12 maanden en voor een 5 rittenkaart is dit 6 maanden. De overgebleven ritten komen daarna te vervallen.
  3. Bevestigde afspraken kunnen alleen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden afgemeld worden alsnog in rekening gebracht tegen het reguliere tarief.
  4. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Fitsolution bewaard zullen worden. Fitsolution verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacy wetgeving. Wel zullen de gegevens gebruikt kunnen worden voor actiemails.
  5. Fitsolution is niet aansprakelijk voor enig blessure of letselschade die de klanten mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een massage. Ook is Fitsolution niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de massage.
  6. Na het afnemen van een anamnese is bij Fitsolution bekend wat de medische geschiedenis is van de klanten.
  7. Fitsolution behoud het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte klanten uit te sluiten van deelname aan een massage.
  8. Alle betalingen dienen per pin betaald te worden direct na de massage. Indien niet mogelijk contant.
  9. Fitsolution behoud het recht verandering aan te brengen in de bovenstaande beleidsnormen, bij aanmelding ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.
  10. Wij doen niet aan acties met terugwerkende kracht
  11. Geen restitutie mogelijk, slechts in de vorm van een tegoedbon (geldigheid 1 jaar)