Algemene bepalingen Behandelingen en trainingen

 1. Fitsolution behoud het recht een behandeling of training met geldige reden te annuleren. In overleg word er naar een alternatief gezocht.
 2. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de aangekochte strippenkaarten in Bio Slimmingkuren. Alle strippen op de kaarten dienen binnen de aangegeven tijd gebruikt te worden. De overgebleven strippen komen daarna te vervallen.
 3. Bevestigde afspraken kunnen alleen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden afgemeld worden alsnog in rekening gebracht tegen het reguliere tarief.
 4. Voorschot van de proefbehandelingen (bioslimming en 5d from paris) wordt in geen enkel geval terugbetaald. Je kan je voorschot binnen 3 maanden gebruiken indien je minimaal 24hr op voorhand je afspraak annuleert. Je kunt je voorschot ook voor een andere behandeling krijgen. Producten zijn hiervoor uitgesloten.
 5. Bij annulering vanaf 24hr voor je afspraak ben je je voorschot kwijt.
 6. Bij zwangerschap kan je je afspraak verzetten, op vertoon van bewijs. Voorschot blijft 1 jaar geldig
 7. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Fitsolution bewaard zullen worden. Fitsolution verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacy wetgeving. Wel zullen de gegevens gebruikt kunnen worden voor actiemails.
 8. Fitsolution is niet aansprakelijk voor enig blessure of letselschade die de klanten mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een behandeling of training. Ook is Fitsolution niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de massage.
 9. Na het afnemen van een anamnese is bij Fitsolution bekend wat de medische geschiedenis is van de klanten.
 10. Fitsolution behoud het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte klanten uit te sluiten van deelname aan een massage.
 11. Alle betalingen dienen per pin betaald te worden direct na de massage. Indien niet mogelijk contant.
 12. Fitsolution behoud het recht verandering aan te brengen in de bovenstaande beleidsnormen, bij aanmelding ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.
 13. Wij doen niet aan acties met terugwerkende kracht
 14. Geen restitutie mogelijk, slechts in de vorm van een tegoedbon (geldigheid 1 jaar)